Naše škola získala certifikát dárce za pomoc při Veřejné sbírce Fondu Sidus.

Výnos ze sbírky je určen na vybavení dětských zdravotnických zařízení - Pediatrické kliniky UK 2. LF v Praze Motole, Dětské Kliniky FN v Olomouci a na pomoc individuálním pacientům.

2017 06 fond sidus m