11. dubna 2024

 

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ
pro školní rok 2024/2025
čtvrtek 11. dubna 2024 od 13:30 do 17:00
na 1. stupni ZŠ Proseč


K zápisu se dostaví děti, které:
 dovrší šestý rok věku k 31. srpnu 2024,
 v roce 2023 měly odložený začátek školní docházky,
 dovrší šestý rok věku v době od 1. září 2024 do 30. června 2025 a zákonní zástupci podají žádost o jeho přijetí. (Podmínkou přijetí dítěte narozeného od září do prosince je doporučení školského poradenského zařízení. K přijetí dítěte
    narozeného od ledna do června je podmínkou doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře.)

Zákonný zástupce při zápisu předloží:
 rodný list dítěte,
 občanský průkaz (cizinci svůj cestovní pas s povolením k pobytu),
 při žádosti o odklad školní docházky doporučení lékaře a školského poradenského zařízení (v tomto případě není účast dítěte nutná).

V mimořádných a odůvodněných případech, kdy se zákonný zástupce se svým dítětem nemůže dostavit, požádá ředitelku školy o náhradní termín.


Mgr. Romana Pešková, ředitelka školy