Kdo získá Zlatý hřebík?

Zkladn kola a matesk kola Prose 2