Přihlášení/odhlášení na druhé pololetí

 

Vážení rodiče,

blíží se začátek 2. pololetí a s ním možnost ukončit/zahájit docházku do nepovinných předmětů, kroužků a Koumáků.

Pokud mají děti zájem od 2. pololetí o

  • ukončení docházky - je třeba donést zákonným zástupcem podepsaný lísteček s žádostí o ukončení k 31. 1. 2023 a odevzdat ve sborovně 1. / 2. stupně,
  • zahájení docházky - je třeba si vytisknout formulář - přihláška na nep.př.+kroužky
                                                                                                              - koumáci přihláška

        - nebo si ho ve sborovně 1. / 2. stupně vyzvednout  a odevzdat do 26. 1. 2024.

Počítejte prosím s tím, že kapacita zájmových útvarů je omezená a nemůžeme zaručit přijetí všech uchazečů. Pokud by se nedostačující kapacita týkala Vašeho dítěte, budete o tom včas informováni. 

Pokud žádnou takovou zprávu nedostanete, od 1. 2. je na vybrané aktivity závazně přihlášeno.

Informace k platbám za kroužky:

Poplatek za kroužky lze platit prostřednictvím účtu na každé pololetí, a to vždy do 15. dne po zahájení kroužku v daném pololetí, nebo jednorázově na celý školní rok. Pokud nebude poplatek včas uhrazen, je dítě z kroužku automaticky vyloučeno. 

Číslo účtu je 1145245329/0800, variabilní symbol platby začíná číslem X (což je číslo uvedené v tabulce pro každý kroužek) a dále pokračuje stejným číslem jako je variabilní symbol pro platby za obědy.