Informace

 V pátek 30. 6. 2023 bude školní družina v provozu od 6:00 - 15:00. Vzhledem k tomu, že v tento den bude pro žáky školy oběd vydáván dříve (8:30 - 9:00), měly by mít děti, které budou zůstávat ve školní družině, větší svačinu.

Po projednání se zřizovatelem o hlavních prázdninách školní družina v provozu nebude.

Všem přejeme krásné prázdniny, rodičům děkujeme za spolupráci a těšíme se na shledání v dalším  školním roce.

Kolektiv ŠD