Informace od Spolku rodičů

Na první schůzi zástupců tříd do Spolku rodičů byl schválen členský příspěvek ve výši 200 Kč za rodinu. Vybrané peníze mají být použity v souladu se Stanovami ve prospěch dětí členů Spolku - žáků ZŠ Proseč (kulturní a sportovní akce, doprava na akce, odměny žákům atd.).

Pokud byste, Vy rodiče,  měli náměty, na co konkrétně by mohly být peníze použity, napište  na email zástupce třídy, ve které máte své dítě (pokud možno do  konce září).