Pro přijetí do školní družiny je nutné,

aby rodiče vyplnili přihlášku pro daný školní rok, kterou odevzdají během prvního týdne (ideálně 1. nebo 2. školní den) vychovatelce ŠD (dále viz Kritéria o přijetí do školní družiny).

Dítě v ŠD potřebuje: sportovní oblečení, obuv dle aktuálního počasí, láhev na pití, svačinu a krabičku papírových kapesníků.

Družina