V letošním školním roce chceme na naší škole uskutečnit myšlenku půjčování volně přístupných knih.

Tento projekt s názvem „Knihy sobě, knihy nám“ zahajujeme v roce 10. výročí vzniku kampaně "Celé Česko čte dětem" a začít by měl 1.11. 2016.
Pokud nám chce s tímto projektem kdokoliv z veřejnosti pomoct, rádi to uvítáme. Máte-li doma nějakou vhodnou knihu pro žáky 2. stupně, kterou již nepotřebujete, a jste ochotni ji škole darovat, můžete tak učinit osobně nebo prostřednictvím dětí.
Přečtěte si pozorně pravidla o vytváření tohoto knižního fondu a s dětmi si o celém projektu doma promluvte.
Věříme, že si knihy budou alespoň někteří noví čtenáři tímto způsobem půjčovat.

PRAVIDLA PRO VYTVÁŘENÍ KNIŽNÍHO FONDU „KNIHOVNIČKY“ A PŮJČOVÁNÍ TĚCHTO VOLNĚ PŘÍSTUPNÝCH KNIH.

Mgr. Zdeněk Pecina