Do prvního ročníku školního roku 2021/2022 ZŠ v Proseči byli přijati tito žáci: SEZNAM.