pardubicky kraj logo    zsmsprosec logo

V roce 2019 proběhl na naší škole projekt Návrat k tradicím. Hlavním cílem bylo obnovit dospělý prosečský kroj, který jsme nalezli v kronice. Podařilo se nám nejen to, ale i pořídit dětskou verzi krojů a založit folklorní soubor, který se jmenuje Prosečský dřeváček. Dospělá verze krojů je též plně funkční a velmi se povedla. Byla představena na Dni řemesel v Proseči.

Cesta k tomuto úspěchu byla velmi trnitá. Čekalo nás mnoho a mnoho práce. Naší touhou bylo stvořit opravdu autentické kroje. S tím vším nám pomohla uznávaná folkloristka paní Kamila Skopová. Dále kostýmní výtvarnice paní Andrea Sodomková a v neposlední řadě paní Vaňkátová. Je to dámská krejčová, která šije pro uznávané folklorní soubory jako je Kohoutek a Formani. I když jsme dalece překročili rozpočet, výsledek byl nepřehlédnutelný. Vznikly dva dospělé páry krojů, které budou ozdobou každé větší akce ve městě, ale i další možností pro děti, jak smysluplně trávit čas. Za tu krátkou chvíli jsme potěšili diváky již šesti vystoupeními. Vždy jsme se setkali s velkým ohlasem. Děti se velmi rády do krojů oblékají a ještě raději tančí. Tradice tedy v Proseči opět žije.

V rámci projektu probíhaly i besedy o folkloru s paní Skopovou pro školu i veřejnost, zorganizovali jsme soutěž ve zpěvu lidových písní Prosečský dřeváček, dále děvčata z folklorního souboru předvedla lidové zvyky - otvírání studánek a vynášení smrti, jezdili jsme na výstavy s folklorní tématikou a naše pěvecké sbory navštívily soubor lidových staveb Veselý Kopec. Dokonce jsme ochutnali i kuchyni našich předků. Celá škola žila tímto projektem. Myslíme, že se opravdu vydařil.

Celkové náklady na kroje činily 141 287 Kč, z toho Pardubický kraj přispěl částkou 10 000 Kč.

2019 tradice03 m 2019 tradice04 m 2019 tradice02 m 2019 tradice01 m