Ekologii se na naší základní škole věnujeme již dlouhou dobu. Během loňského roku se do tohoto tématu aktivně zapojila dvojice děvčat, která si vybrala problém (mikro)plastů kolem nás a ve světovém oceánu jako téma na Festival vědy a techniky Pardubice. Zajímala se o výrobu a následky používání plastů na naší planetě, především dopady na světový oceán. Ten je díky říční síti a následně potravnímu řetězci propojen s námi všemi.

Díky poskytnutým dotacím od Pardubického kraje a od města Proseč na projekt Řekněme NE (jednorázovým) plastům, probíhají ve všech třídách na naší základní škole informační přednášky o plastech kolem nás, které jsou v režii výše zmíněných děvčat.

Zobrazit podrobné informace