Do prvního ročníku školního roku 2019/2020 základní školy v Proseči byli přijatí tito žáci: SEZNAM.