Naše škola je zapojena v projektu Implementace krajského akčního plánu Pardubického kraje RČ: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008527.

Podrobné informace jsou ZDE.