Základní škole a mateřské škole Proseč se podařilo na základě výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy získat finanční grant ve výši 1 047 634,00 Kč. Cílem projektu je podpořit mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování. Výzva podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pomůže školám při společném vzdělávání dětí/žáků, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu v mateřské škole. Důležitou oblastí podpory je také usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a spolupráce s rodiči dětí a žáků. Zařazení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  do hlavního vzdělávacího proudu pomohou extrakurikulární aktivity jako  kluby zábavné logiky a deskových her a doučování žáků základní školy.