Ve čtvrtek 1. září přivítala paní ředitelka Mrg. Romana Pešková společně s panem starostou Ing. Janem Macháčkem a některými zaměstnanci školy letošní prvňáčky.
Třídní učitelkou se stala Mgr. Hana Lacmanová.
Přejeme nejen prvňáčkům, ale i ostatním žákům, učitelům a ostatním zaměstnancům školy příjemný start do nového školního roku!

Fotografie na RAJČE