Rozpočet 2022 schválený zastupitelstvem města Proseč 

Rozpočtový výhled 2021-2024 schválený radou města Proseč 

Rozpočet byl schválen zastupitelstvem města Proseč 15. 12. 2021.

 Rozpočtový výhled byl schválen radou města Proseč 16. 11. 2021

Upraveno a vyvěšeno dne: 20. 12. 2021