C:\Users\tobiasova.m\Downloads\logolink_barva.jpg

Název projektu: Prosečský Talent 21

Zadavatel: Pardubický kraj

Program: Identifikace nadání a práce s nadanými a mimořádně nadanými dětmi a žáky v základních školách Pardubického kraje v rámci projektu Smart akcelerátor Pardubického kraje II, reg. č. projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0016502

Evidenční číslo smlouvy: OR/21/71779

Doba trvání projektu: říjen 2021 – červen 2022

 

„Projekt je realizován za finanční podpory EU a Pardubického kraje“.


Naše škola je spolu s několika dalšími školami zapojena pro projektu „ Identifikace nadání a práce s nadanými žáky v základních školách Pardubického kraje“ v rámci projektu Smart akcelerátor Pardubického kraje II. 

Ve škole dlouhodobě pracujeme s nadanými žáky v různých oblastech - od sportovní, přes hudební a přírodovědnou až po literární. V rámci tohoto projektu jsem se rozhodli podpořit přírodovědně zaměřenou oblast. V ní žáci naváží na dlouhodobý projekt Mikroplasty a jako dalšímu tématu se budou věnovat monitorování stavu vegetace s využitím satelitních map. Na obou projektech se podílí několik odborníků z praxe, spolupracujeme např. s Talentcentrem Technecium či výzkumným centrem MUNI Recetoxem. K prohlubování zájmu o přírodní vědy přispívá i Klub Koumáků, kde se žáci zábavnou formou seznamují s chemií, mikroskopováním a přírodovědnými pokusy již od 1. třídy. Kromě badatelských přírodovědných témat je projekt obohacen o robotiku. Nejmodernější trendy žáci budou moci vidět ve firmě JHV Engineering. Ve škole žáci mohou navštěvovat kroužky Klub technických dovedností a her, Robotický kroužek, PHP a tvorba webu. 

Z projektu bude podpořeno i další vzdělávání pedagogických pracovníků formou webinářů, kurzů či školení. Projekt probíhá od října 2021 a ukončen bude v červnu 2022. Finálním výstupem pak bude školami zpracovaná metodika pro práci s nadanými a talentovanými žáky na základních školách.

Mgr. Romana Pešková, ředitelka školy