Od 3. května 2021 se ke vzdělávání vrací rotačně i žáci 2. stupně

ZVEŘEJNĚNO: 30. 4. 2021
AKTUALIZOVÁNO:

ORGANIZACE VÝUKY

 • V týdnu od 3. do 7. 5. 2021 se prezenčně vzdělávají třídy 3. A, 3. B, 4. třída, 6. A, 6. B a 8. třída. Ostatní se vzdělávají distančně.
 • V týdnu od 10. do 14. 5. 2021 se prezenčně vzdělávají třídy 1., 2., 5. třída, 7. A, 7. B a 9. třída. Ostatní se vzdělávají distančně.
 • Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, musí zákonní zástupci neúčast omluvit. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání dle zákona. V takovém případě se postupuje stejně, jako by žák absentoval z důvodu nemoci.
 • Nově jsou ve školách a školských zařízeních při sportovních činnostech povoleny sportovní činnosti konané venku (ve vnějších prostorech) bez ochrany dýchacích cest.
 • Informace o zpracování osobních údajů žáků v souvislosti s testováním na onemocnění covid-19: informace zde.

TESTOVÁNÍ NA ONEMOCNĚNÍ COVID-19

 • Žáci 1. stupně se budou testovat antigenním testem pouze jedenkrát týdně při prvním vstupu do školy v daném týdnu.
 • Žáci 2. stupně se budou testovat antigenním testem dvakrát týdně, a to v pondělí a ve čtvrtek před zahájením výuky.
 • Žáci si testy provádí sami s drobnou dopomocí pracovníků školy.
 • Testování probíhá podle následujícího instruktážního videa. Rychlý návod je také k dispozici v následujícím letáku.
 • Testování nebudou muset absolvovat žáci, kteří prodělali nemoc covid-19 a měli v posledních 90 dnech pozitivní PCR test na covid-19 a tuto skutečnost doloží škole (lékařská zpráva, potvrzení z laboratoře s výsledkem pozitivního testu), dále žáci, kteří budou mít potvrzení o negativním PCR nebo antigenním testu ne starší než 48 hodin (z běžného odběrového místa) a nebudou mít žádné příznaky onemocnění covid-19; testovat se nebudou případně muset ani žáci, kteří budou mít certifikát Ministerstva zdravotnictví o absolvování kompletního očkování a od poslední dávky uplyne alespoň 14 dnů.

OCHRANNÉ POMŮCKY

 • Žáci musí nosit po celou dobu vzdělávání ochranu dýchacích cest v podobě tzv. "chirurgické roušky". Na jeden den ve škole je potřeba mít 2-3 kusy.

STRAVOVÁNÍ A DRUŽINA

 • Žáci, kteří se vzdělávají prezenčně mají automaticky přihlášené obědy.
 • Vyzvedávání obědů do jídlonosičů pro cizí strávníky bude probíhat v čase od 11:00 do 11:30, pro žáky na distanční výuce od 11:30 do 13:50.
 • Provoz školní družiny je pro účastníky ŠD zajištěn v plném rozsahu a bude probíhat v homogenních skupinách dle tříd.