Informace k nošení roušek od čtvrtka 25. 2. 2021

Vážení rodiče,
v návaznosti na mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 22. 2. 2021, č. j. MZDR 15757/2020-44/MIN-KAN, které vstoupilo v účinnost 25. 2. 2021, vás informujeme o aktuálních změnách.

S účinností od 1. 3. 2021 se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je:

  • respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky pro výrobek, včetně filtrační účinnosti alespoň 95% dle příslušných norem (např. FFP2/KN95);
  • zdravotnická obličejová maska (chirurgická rouška) nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky pro výrobek dle normy ČS EN 14683+AC,

které brání šíření kapének:

  • ve všech vnitřních prostorech staveb (tj. i ve škole nebo školském zařízení),
  • na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry.

V návaznosti na výše uvedené vás moc prosíme o zajištění stanovených ochranných prostředků pro Vaše děti, aby od pondělí 1. 3. 2021 měli všichni žáci ve škole pouze ochrannu dýchacích cest odpovídající výše uvedeným požadavkům, tzn. že nejsou přípustné žádné po domácku vyrobené ani látkové roušky či nákrčníky.

Děkujeme za pochopení a Vaši vstřícnost.

Josef Roušar, ředitel školy.