Žáci 2. 11. 2020 do školy nenastoupí.

ZVEŘEJNĚNO: 29. 10. 2020
AKTUALIZOVÁNO: 6. 11. 2020

NOVÉ INFORMACE

 • Vychovatelky školní družiny připravují pro účastníky družiny náměty na činnost, které mohou využít v období, kdy jsou zavřené školy. Najdete je v sekci DRUŽINA.
 • 31. 10. 2020 jsme z Ministerstva školství dostali informaci, že základní školy (1. i 2. stupeň) zůstávají zavřené a musí vyučovat distančně do 20. listopadu 2020.
 • V opatření Ministerstva školství je však zmíněno, že při vhodné epidemické situaci se může stát, že některé školy, případně ročníky, mohou být otevřeny i dříve.

ROZVRH VIDEOKONFERENCÍ

 • Rozvrh videokonferencí najdete na této stránce: ŠKOLA / SOUČÁSTI ŠKOLY / TŘÍDY / VIDEOKONFERENCE.
 • V rozvrzích jednotlivých tříd jsou vyznačené růžově vyučovací hodiny, které probíhají online formou v reálném čase prostřednictvím Google Meet.
 • Rozvrhy hodin budou aktualizovány pro každý týden. Nyní je zveřejněn rozvrh online hodin na týden od 9. do 13. listopadu 2020. V jednotlivých týdnech se od sebe rozvrhy liší v 8. a 9. ročníku hlavně v naukových předmětech.
 • Všechny online vyučovací hodiny začínají ve stejných časech jako běžné vyučovací hodiny ve škole.
 • Délky těchto online vyučovacích hodin budou 30 - 45 minut dle pokynů vyučujícího, a to z organizačních a psycho-hygienických důvodů.
 • Odkaz na spuštění videokonference žáci najdou vždy v dokumentu příslušného předmětu v této podobě: Odkaz ke spuštění videokonferencí:   PŘIPOJIT SE  . Žákům již nebude chodit pozvánka emailem.
 • Kdo se z jakéhokoliv důvodu nezúčastní online videokonference, najde v dokumentu příslušného předmětu na webu školy informace o tom, co se během videokonference učilo, co se má naučit a co případně vypracovat.

TŘÍDNICKÉ INFORMACE

 • Každá třída má na své stránce s předměty vytvořený dokument s třídnickými informacemi.
 • Odkaz na tento dokument je v horní části nad všemi předměty.
 • Každá třída bude mít po domluvě se svým třídním učitelem jednou týdně online třídnickou hodinu v rozsahu 20 - 40 minut.

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE