Informace k organizaci distanční výuky od 14. 10. 2020

ZVEŘEJNĚNO: 13. 10. 2020
AKTUALIZOVÁNO:29. 10. 2020

TERMÍNY, PLÁNY ...

 • Od 14. do 23. října 2020 probíhá povinná domácí distanční výuka PRO VŠECHNY ŽÁKY.
 • Od 26. do 30. října 2020 jsou "podzimní prázdniny".
 • Školní družina je přerušena na celé období, tj. od 14. do 30. října 2020.
 • Všechny akce, projekty a další vzdělávací aktivity, které v tomto období byly naplánované jsou zrušené, odložené a některé již přesunuté na jiné termíny.

VÝUKA 

 • Distanční vzdělávání je podle § 184a školského zákona POVINNÉ.
 • Během distanční výuky žáci pravidelně sledují webové stránky školy v sekci ŠKOLA / SOUČÁSTI ŠKOLY / TŘÍDY, kde si pod svoji třídou a příslušnými předměty najdou pokyny k výuce jednotlivých předmětů. Informace ke každému předmětu budou zveřejněny vždy nejpozději v den, kdy by probíhala výuka tohoto předmětu podle platného rozvrhu hodin.
 • Do konce tohoto týdne (tj. do 16. 10. 2020) budou žáci převážně pracovat a plnit úkoly dle informací na webu školy a úkoly případně odevzdávat prostřednictvím Google Učeben.
 • Příští týden (tj. od 19. do 23. 10. 2020) budou mít žáci kromě již zmíněné práce a úkolů i online videokonference prostřednictvím Google Meet v počtu cca 3-5 videokonferencí za týden. Rozvrh těchto online videokonferencí připravujeme.

STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ

 • Od 12. října 2020 se NEVAŘÍ OBĚD č. 2.
 • Školní jídelna bude v provozu od 14. do 23. října 2020 a dále od 2. listopadu 2020, a to pouze pro žáky a zaměstnance ZŠ a MŠ Proseč.
 • Žáci, kteří jsou doma na distanční výuce, mají právo na dotovaný oběd ze školní jídelny. Kdo má o obědy zájem, musí si je na toto období, případně na konkrétní dny, přihlásit. Jedná se o dny, kdy probíhá distanční výuka, tj. od 14. do 23. října 2020 a od 2. listopadu 2020.
 • Obědy si žáci musí odebrat v čase od 11:00 do 13:00 hod., a to následovně dle hygienických předpisů:
  • Žáci u vchodu 1. stupně zazvoní na školní jídelnu a jsou vpuštěni dovnitř.
  • Vydezinfikují si ruce, po škole chodí v roušce.
  • V jídelně u výdejového okénka dostanou jídlo na podnos a talíř, ze kterého si jídlo sami přesunou do svého jídlonosiče. Kuchařky z hygienických důvodů nemohou manipulovat s donešenými nádobami.
  • Talíř s podnosem odnesou k okénku se špinavým nádobím.
  • Žáci mohou oběd také konzumovat přímo ve školní jídelně. Hygienické podmínky a opatření jsou žákům známé.