Organizace distanční a prezenční výuky od 12. 10. 2020

Na období od 12. do 25. října 2020 jsou vyhlášena další hygienická a organizační opatření, která ovlivní organizaci vzdělávání v naší škole.

VÝUKA NA 1. STUPNI

 • Výuka bude probíhat prezenčně, tak jako doposud. Zúčastňují se jí všichni žáci.
 • Je nadále zakázáno zpívat, např. při výuce hudební výchovy a podobných předmětů.
 • Tělesná výchova probíhá bez omezení.
 • Výuka plavání je zatím přerušena.
 • ŠKOLNÍ DRUŽINA probíhá tak jako doposud bez omezení.

VÝUKA NA 2. STUPNI

 • Třídy 7. A, 7. B a 9. třída
  • od 12. do 16. října 2020 výuka probíhá DISTANČNĚ
  • od 19. do 23. října 2020 výuka probíhá PREZENČNĚ
 • Třídy 6. A, 6. B a 8. třída
  • od 12. do 16. října 2020 výuka probíhá PREZENČNĚ
  • od 19. do 23. října 2020 výuka probíhá DISTANČNĚ
 • Během prezenční výuky je nadále zakázáno zpívat, např. při výuce výchovy k hudebnosti  a podobných předmětů.
 • Tělesná výchova probíhá bez sportovních činností, a to náhradním programem.
 • Během distanční výuky žáci sledují webové stránky školy v sekci ŠKOLA / SOUČÁSTI ŠKOLY / TŘÍDY, kde si pod svoji třídou a příslušnými předměty najdou pokyny k výuce jednotlivých předmětů. Informace ke každému předmětu budou zveřejněny vždy nejpozději v den, kdy by probíhala výuka tohoto předmětu podle platného rozvrhu hodin.
 • Distanční vzdělávání je podle § 184a školského zákona POVINNÉ.
 • EDUCofee pro rodiče, beseda pro rodiče je zatím odložena.

STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ

 • Vzhledem k organizační náročnosti současných opatření a omezení množství žáků ve školní jídelně a s tím souvisejících dalších komplikací se od 12. října 2020 NEBUDE VAŘIT OBĚD č. 2.
 • Každý pátek bude zkrácen výdej obědů pouze do 13:15 hod. Tyto dvě změny platí do odvolání.
 • Žáci, kteří jsou doma na distanční výuce, mají právo na dotovaný oběd ze školní jídelny. Mají proto dvě možnosti:
  • obědy si na toto období odhlásí,
  • obědy si budou vyzvedávat do jídlonosičů tak, jako to dělají cizí strávníci, tj. v čase od 11:00 do 11:30 hod.

ZÁJMOVÉ ÚTVARY, KROUŽKY A PODOBNĚ

 • Na období od 12. do 23. října 2020 je pozastavena činnost všech kroužků.
 • Zatím se to týká pouze KROUŽKU TECHNICKÝCH DOVEDNOSTÍ a ROBOTICKÉHO KROUŽKU, protože činnost ostatních kroužků nebyla zahájena.
 • Zahájení činnosti kroužků PROSEČSKÝ DŘEVÁČEK, VÝTVARNÝ KROUŽEK, SPORTOVNÍ HRY NA 1. STUPNI jsme stanovili na 5. listopadu 2020, pokud nám to dovolí hygienická situace.
 • O zahájení kroužků, případně dalších náležitostech, vás budeme včas informovat.
 • V období od 12. do 23. října 2020 se také nebude konat zasedání ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU.