Vážení rodiče a přátelé školy, srdečně Vás zveme na členskou schůzi Spolku rodičů,

která se koná ve středu 30. 9. 2020 v 16 hod. ve školní jídelně.

Program:

  • informace o činnosti a hospodaření spolku ve školním roce 2019/2020 a jejich odsouhlasení
  • volba vedení Spolku (volí Výbor ze svých členů) a volba tříčlenné kontrolní komise
  • rozhodnutí o výši a splatnosti členského příspěvku Spolku
  • plány Spolku na tento školní rok, plánované výdaje v tomto školním roce a různé
  • představení nových zaměstnanců ZŠ a MŠ Proseč

Členské schůze Spolku rodičů se zúčastní též vedení školy a pedagogové. Po členské schůzi Spolku je možné s vedením školy a s pedagogy pokračovat ve schůzce, kde bude na programu zejména zodpovězení nejrůznějších dotazů. Využijte, prosím, této příležitosti, a pokud je něco, co potřebujete objasnit, něčemu nerozumíte, co, jak a proč ve škole děláme nebo naopak neděláme, tak se neváhejte přijít zeptat. Budeme Vám plně k dispozici.

Schůze proběhne za dodržení opatření vyhlášených Ministerstvem zdravotnictví, tj. v rouškách. Věříme, že i přes tuto komplikaci využijete možnost se sejít nejen s rodiči, ale i se zástupci školy. Rádi uslyšíme vaše připomínky, podněty a návrhy.

Eva Prášková (za Spolek rodičů), Mgr. Pavlína Herynková (za školskou radu), Mgr. Josef Roušar (za vedení školy)