V pátek 25. září 2020 nebude volno ředitele školy

V pátek 25. září 2020 bude v ZŠ probíhat výuka podle rozvrhu.

POZOR: v pátek se neuskuteční nepovinné předměty, tj. sborový zpěv (Červánek) a sportovní hry.