Od 18. 9. 2020 jsou povinné roušky na 2. stupni i během výuky 

Žáci 2. stupně budou nosit roušiky během výuky, která se odehrává uvnitř budov ve třídách.
Při výuce, která bude probíhat kdekoliv venku, se roušky nosit nemusí.
Roušky se nemusí nosit také při výuce tělesné výchovy a při zpěvu ve vyučovacích hodinách, při kterých se zpívá.

Kompletní text nařízení MZd je k dispozici ZDE.

Nepovinné předměty

Výuka nepovinných předmětů bude ve škole probíhat bez omezení s tím, že budeme dodržovat všechna opatření, která jsou nařízená a výše popsaná.
Jedná se o předměty: přípravný pěvecký sbor, pěvecký sbor, sborový zpěv, sportovní hry, školní časopis, náboženství.
Pokud by někdo v této době, kdy se zvyšujo počet nakažených nemocí covid-19, měl strach o zdravotní stav svých dětí, může děti omluvit z jednotlivých vyučovacích hodin nepovinných předmětů.

 

Jsme rádi, že se i přes veškerá nepříjemná opatření můžeme s dětmi setkávat osobně ve škole.

Děkujeme za pochopení.