Zahájení nového školního roku 2020/2021

Provoz školy:

Provoz školy bude v plném rozsahu, tj. řádná výuka bez omezení počtu žáků ve skupinách, řádný provoz školní družiny i školní jídelny. Pokud nedojde ke zhoršení situace, bude postupně zahájena i činnost obvyklých kroužků a výuka náboženství. Žáci budou do oddělení družiny rozdělení podle ročníků.

Žáci nemusí mít žádná prohlášení o bezinfekčnosti a nemusí mít ani roušky.

Při vstupu do školy a během pohybu po škole bude dbáno na zvýšenou hygienu a dezinfekci rukou. Ve škole bude také probíhat zvýšená frekvence úklidu a pravidelná dezinfekce povrchů a prostor. Ve školní jídelně nebude samoobslužný odběr příborů, nápojů, táců ani salátů.

Vstup do školy:

Všichni žáci školy budou vstupovat do školy vchodem 1. stupně. Než bude zkoulaudována přístavba školy, tak se nemohou používat ani nové šatny a vchod 2. stupně. Proto bude zatím platit stejný režim, jako v minulém školním roce.

Pokud bude hezké počasí, tak z hygienických důvodů (aby se prvostupňoví a druhostupňoví žáci co nejméně potkávali), budou moci žáci 1. stupně využívat pro vstup do školy únikový východ proti dětskému hřišti "mučírna".

1. září 2020:

Žáci 1. třídy a jejich rodiče vstoupí do školy únikovým východem proti dětskému hřišti "mučírna".

Cizí osoby ve škole:

Žádáme rodiče a další rodinné příslušníky žáků, aby omezili vstup do budovy školy na nezbytné minimum a na své děti při vyzvedávání ze školy nebo z družiny čekali před školou a vyzvednutí dětí řešili přes videotelefon u vchodu.

Pokud zákonní zástupci a další cizí osoby vstoupí do budovy školy, nasadí si ochranu úst a nosu a budou ji mít nasazenou po celou dobu pobytu po škole.

Vyzvedávání obědů a cizí strávníci:

Vyzvedávání obědů do jídlonosičů bude probíhat v čase od 11:00 do 11:30. Další podrobností sdělí obsluha kuchyně při vyzvedávání jídla.

Kmenové třídy:

1. třída -> 1. východní
2. třída -> 1. západní
3. A -> 4. západní
3. B -> 4. východní
4. třída -> 2. východní
5. třída -> 3. východní
6. A -> malá sborovna 2. stupně
6. B -> jazyková učebna
7. A -> výtvarná výchova 2. st.
7. B -> hudební výchova
8. třída -> český jazyk
9. třída -> zeměpis