Poslední týden ve škole, předávání vysvědčení, provoz školní družiny o prázdninách, informace o stravování

ZVEŘEJNĚNO: 17. 6. 2020
AKTUALIZOVÁNO: 23. 6. 2020 (týká se školní družiny o prázdninách)

POSLEDNÍ TÝDEN VE ŠKOLE: 22. - 26. června 2020

Vzhledem k dalším úpravám opatření a pokynům Ministerstva školství a Ministerstva zdravotnictví nabízíme žákům základní školy v týdnu od 22. 6. do 26. 6. 2020 docházku do školy každý den.
Program bude následující: třídnické hodiny, třídnické práce, úklid a příprava třídy na prázdniny, společně strávený čas při společenských hrách a sportovních aktivitách, společná procházka, zakončení školního roku, focení a rozdávání vysvědčení.
DĚTI BUDOU SE SVÝMI TŘÍDNÍMI UČITELI.
Docházka do školy je stále dobrovolná, a proto kvůli bezpečnosti, abychom předešli různým komplikacím, od Vás nutně potřebujeme vědět, které dny se Vaše dítě do školy dostaví a v kolik hodin odejde.

Proto, prosím, pečlivě vyplňte níže uvedený dotazník, který je pro nás důležitý a děti podle něho budou mít i přihlášené obědy.
Děti, které navštěvují školní družinu, budou mít i tuto možnost.
Prosíme, abyste tento dotazník vyplnili i tehdy, pokud vaše dítě v tuto dobu do školy již dochází.
Z DŮVODU ZAJIŠTĚNÍ STRAVOVÁNÍ JE POTŘEBA PROVÉZT PŘIHLÁŠENÍ NEJPOZDĚJI DO NEDĚLE 21. 6. 2020.
PÁTEČNÍ OBĚD - HAMBURGER - JE MOŽNÉ PŘIHLÁSIT NEJPOZDĚJI V ÚTERÝ 23. 6. 2020.

Žáky 1. stupně přihlásíte zde: https://forms.gle/CEz2iittD9e6RRgEA
Program bude každý den od 8:00 do 11:00 a v pátek při předávání vysvědčení do cca 9:00.

Žáky 2. stupně přihlásíte zde: https://forms.gle/8aPZ1p8MqsJY523x9
Program bude každý den od 8:30 do 11:30 a v pátek při předávání vysvědčení do od 8:00 do cca 9:00.

Co budou žáci na tyto dny potřebovat?

 • Žáci, kteří přichází do školy poprvé, musí mít zákonnými zástupci vyplněné a podepsané čestné prohláčení. Pokud nemáte možnost si ho sami vytisknout, můžete si ho vyzvednout ve škole.
 • Žáci, kteří si už ze školy odnesli přezůvky, tak si je musí opět přinést.
 • Žáci s sebou musí mít roušku. Budou ji nosit uvnitř školy, pokud se budou pohybovat po škole nebo ve třídě a nebudou sedět v lavici nebo pokud budou u sebe blíže než 2 metry.
 • Při vstupu do školy bude dětem změřena teplota. Pokud budou mít teplotu zvýšenou (nad 37°), budou se muset vrátit domů.
 • Přečtěte si, prosím, děti i rodiče, podrobná pravidla: ZDE. Na této stránce si stačí přečíst barevné instruktážní cedule.

PŘEDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ

 • Předávání vysvědčení proběhne 26. června 2020 od 8 hod. v kmenových třídách s třídními učiteli.
 • Oběd (hamburger) bude vydáván okamžitě po vydávání vysvědčení.
 • Pokud Vaše dítě zatím nechodí a ani od 22. 6. nebude chodit do školy a zúčastní se pouze předávání vysvědčení, musí tento den přinést zákonnými zástupci vyplněné a podepsané čestné prohláčení.
 • Pokud se někdo předávání vysvědčení nezúčastní, může si vysvědčení vyzvednout v kanceláři školy o prázdninách v pracovních dnech v čase od 7:00 do 14:00. Konkrétní dny a časy ještě upřesníme. Případně se můžete domluvit na vyzvednutí vysvědčení se svými třídními učiteli, nebo na telefonu kanceláře školy: 469 321 078, či e-mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY O PRÁZDNINÁCH 2020

 • Školní družina bude v provozu celé prázdniny.
 • Nově je možné děti do družiny na prázdniny ještě přihlásit, a to nejpozději do 25. 6. 2020. Přihlašovací formulář je zde: https://forms.gle/aKG7vizejrqXTswZ8
 • Z provozních důvodů (vaření, úklid, dokončování přístavby školy ad.) bude provoz družiny probíhat v budově mateřské školy, tj. Podměstská 220, Proseč.
 • Provoz družiny je od 7:00 do 15:00. Příchod dětí je v čase od 7:00 do 8:00 a odchod v čase od 14:00 do 15:00.
 • První den docházky je potřeba se domluvit s vychovatelkou na způsobu odchodů nebo vyzvedávání dětí.
 • Cena družiny je stanovena na 75 Kč za jeden týden (platí i tehdy, pokud by dítě bylo ve družině méně než 5 dní).
 • Konkrétní cena za využití družiny o prázdninách se stanoví podle počtu přihlášených týdnů, které o prázdninách využijete.
 • Stravování bude zajištěno jako v mateřské škole, tzn. dopolední svačina, oběd, odpolední svačina. Cena je 42 Kč na den.
 • Při odchodu dítěte po obědě, tj. bez odpolední svačiny je cena 34 Kč.
 • Cena družiny včetně stravného musí být uhrazena před začátkem prázdnin, tj.do 26. 6. 2020. Pokud máte ve škole přeplatky (za obědy, družinu, kroužky apod.), lze úhradu částky za prázdninový provoz ŠD strhnout z tohoto přeplatku. Vyúčtování přeplatku včetně stržené částky za prázdninový provoz ŠD Vám bude zaslán ekonomkou školy (tel.: 469 321 078, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

INFORMACE KE STRAVOVÁNÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

 • Žáci, kteří tento školní rok využívali školní stravování, jsou automaticky přihlášení ke stravování po celou dobu školní docházky. Pro školní rok 2020/2021 však musí nahlásit dvě informace:
  • Od kterého dne začnou žáci na obědy docházet (např. hned od 1. září nebo od 2. září či později). Tuto informaci sdělte vedoucí školního stravování buď osobně, telefonicky (469 321 115, 773 901 885) nebo emailem Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
  • Dále je potřeba sdělit, zda bude žák docházet na obědy denně či nepravidelně. Tuto informaci sdělíte vedoucí stravování v září, až budete znát rozvrh hodin.
 • V souvislosti s nárůstem cen potravin jsme nuceni přistoupit k navýšení cen stravného od 1. září 2020 následovně:
  • 7 - 10 let: 23,- Kč / 1 oběd (460,- Kč měsíčně)
  • 11 - 14 let: 25,- Kč / 1 oběd (500,- Kč měsíčně)
  • 15 a více let: 29,- Kč / 1 oběd (580,- Kč měsíčně)
  • nedotovaná cena pro cizí strávníky: 68,- Kč / 1 oběd (1360,- Kč měsíčně)
 • Pro  placení stravného platí stále stejné podmínky, tj.:
  • Obědy se platí zálohově – trvalým příkazem z bankovního účtu rodičů a to vždy do 25. dne předchozího měsíce (tzn. první platba do 25. srpna 2020).
  • Platby za stravné poukazujte na účet školní jídelny u Poštovní spořitelny: 238174668/0300.
  • Nezaplacené obědy nelze odebírat ani přihlásit!

Mgr. Bc. Josef Roušar, ředitel školy