Jak bude probíhat postupné otevírání naší školy

ZVEŘEJNĚNO: 14. 5. 2020
AKTUALIZOVÁNO: 21. 5. 2020

KDO?     ÚČEL       OBDOBÍ       ČAS       POČET DĚTÍ
9. ročník    příprava na PZ    11. 5. - 5. 6.    po, st, čt    1 skupina 15+3
mateřská škola   denní docházka   1. 6. - 26. 6.   denně 7:00 - 15:00   2 oddělení po 10 dětech
1. stupeň   denní výuka   1. 6. - 26. 6.   denně 8:00 - 14:00   2 skupiny po 15 žácích
2. stupeň   individuální konzultace   8. 6. - 26. 6.   dle domluvy   max. po 3 žácích

Vážení rodiče,

máme za sebou více než dva měsíce distančního vzdělávání. Před námi je přibližně měsíc a půl do letních prázdnin.

Jak bude toto období probíhat?

Víte, že již od 11. května se do školních lavic mohli vrátit žáci 9. ročníků za účelem připravy na jednotné přijímací zkoušky na střední školy. I do naší školy takto "deváťáci" docházejí. Výuka probíhá ve třech dnech. Celkem to je 8 vyučovacích hodin: 4 hodiny matematiky a 4 hodiny českého jazyka. Máme nastavená přísná hygienická pravidla, např. trvalé nošení roušek, měření teploty před vstupem do školy, dodržování rozestupů 2 metry, časté mytí a dezinfikování rukou a mnohá další. Tato výuka bude probíhat od 11. května do 5. června 2020. 8. června 2020 se konají jednotné přijímací zkoušky.

Je důležité zde zmínit, že výuka na základních školách není do konce školního roku 2019/2020 povinná. Stále probíhá distanční výuka, která bude pokračovat až do konce června 2020. Velice děkuji rodičům za to, jak se se svými dětmi doma učí, jak se naučili pracovat s našim systémem distančního vzdělávání. Myslím, že nám to všem už docela dobře jde, ale uvědomuji si také vážnost celé situace a problémy některých rodičů, kteří už nutně musí začít chodit do zaměstnání a nemají nikoho, kdo by se jim postaral o děti.

Po pečlivém zvážení možností jednotlivých pedagogických pracovníků, našich personálních a organizačních možností, jsem se rozhodl, že další otevírání školy, tedy provoz v mateřské škole a na 1. stupni základní školy, v omezené podobě zahájíme až od 1. června 2020. Hlavním cílem tohoto otevření naší školy bude především umožnit docházku dětem výše zmíněných rodičů, těch nejpotřebnějších. Chceme pomoci těmto rodinám a chceme vzdělávat Vaše děti ve školce i ve škole, ale zároveň i my musíme chránit sebe a své rodiny.

Prosím tedy rodiče, kteří mohou nadále být doma s dětmi na tzv. „OČR“, jsou na mateřské dovolené nebo mohou pracovat z domu či jim děti mohou hlídat prarodiče, příbuzní nebo přátelé, ABY DĚTI DO ŠKOLY ANI ŠKOLKY NEDÁVALI.

Dohodli jsme se také, že naše pravidla provozu školy budou v některých bodech striktnější, než nám doporučilo Ministerstvo školství, ale věříme, že pochopíte proč. Pokud by někdo ze zaměstnanců školy byl virem COVID-19 ohrožen, anebo by se dokonce nakazil, museli bychom školu opět zavřít, na což by doplatily především děti, ale možná i celé jejich rodiny.

Režim 1. stupně:

Provoz 1. stupně začne 1. června 2020 a skončí nejpozději 26. června 2020. Začátek by měl být vždy cca v 8 hod a konec max. ve 14 hod.
Učit se bude ve dvou skupinách po max. 15 žácích. Skupiny se nebudou moci spojovat ani měnit. Každá skupina bude mít pevně stanovené vyučující, kteří se také nebudou měnit.
Výuku povedou asistentky pedagoga, vychovatelky, případně učitelé 2. stupně, kteří nemají výuku hlavních předmětů. Většina děti se prakticky nesetká se svým třídním učitelem.
Každé dítě bude dle své kmenové třídy s asistentkami probírat učivo distanční výuky zveřejněné na webu naší školy.
Učit se bude 3-4 vyučovací hodiny denně a zbytek času ve škole bude v režimu podobném družině.
Nebude poskytováno stravování ve školní jídelně. Žáci si budou nosit vlastní jídlo.
Děti, které do školy nebudou chodit, budou nadále vzdělávány ve stejném distančním režimu jako doposud.

Pravidla:

Pro fungování docházky dětí na tuto výuku zpracováváme pravidla (přílohu našeho školního řádu), která během příštího týdne zveřejníme na našich internetových stránkách a pošleme je emailem rodičům dětí, které tuto vyuku budou navštěvovat. Pravidla budou pro Vás i Vaše děti závazná a budou řešit například tyto záležitosti:

 • žáci si budou chránit dýchací cesty rouškou, budou si často umývat a dezinfikovat ruce,
 • každý žák bude mít u sebe předepsaný počet roušek a sáček na roušky,
 • při vstupu do školy bude každému žákovi změřena teplota,
 • žáci budou dodržovat vzájemné odstupy 2 metry,
 • žák se bude vždy řídit pokyny vyučujícího, případně dalších pracovníků školy,
 • při nedodržování pokynů, kázeňských problémech apod. bude žák z výuky vyloučen,
 • žáci na výuku nosí pomůcky, plní úkoly,
 • žáci jsou omlouvání za nepřítomnost (přihlášením se k této prezenční výuce se stává povinnou),
 • žák odevzdá zákonným zástupcem podepsané čestné prohlášení o jeho zdravotním stavu a příslušnosti k rizikovým skupinám,
 • řešení situace náhlého zdravotního problému
 • a mnohé další.

Zdravotní stav a příslušnost k rizikovým skupinám:

ZDE je ke stažení čestné prohlášení o zdravotním stavu dítěte a přehled o osobách s rizikovými faktory.

Čestné prohlášení ZŠ a MŠ Proseč 2020 (Google dokument)

Vážení rodiče, pokud se rozhodnete, že Vaše dítě bude muset od června navštěvovat školu, tak Vás velice žádám a prosím, abyste pečlivě zvážili zdravotní stav a příslušnost Vašeho dítěte ke zmíněným rizikovým skupinám. Rádi Vaše děti budeme vzdělávat, ale zároveň i my musíme chránit sebe a své rodiny. Proto prosím, abyste čestné prohlášení vyplnili a potvrdili opravdu poctivě s vědomím toho, že je Vaše dítě opravdu zdravé dle textu v prohlášení, nepatří do žádné rizikové skupiny a ani s žádnou takovou osobou nežije v domácnosti.

Přihláška:

Papírovou přihlášku, která bude součástí výše zmíněných pravidel, budeme od rodičů dětí vyžadovat, až se zahájí prezenční výuka.

Nyní prosím ty z Vás, kteří chtějí své dítě přihlásit k prezenční výuce, aby napsali svou přihlášku na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nejpozději do 26. května 2020.

Přihláška bude obsahovat:
JMÉNO, PŘÍJMENÍ, DATUM NAROZENÍ A TŘÍDU dítěte, 
JMÉNO, PŘIJMENÍ, DATUM NAROZENÍ, TELEFONICKÝ KONTAKT zákonného zástupce.

Pro případné dotazy využijte email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo telefon: 733 127 257.

Další informace:

Během příštího týdne dostanete další informace, týkající se organizace a závěru školního roku (vyzvedávání věcí ze šaten a tříd, vracení případně nevracení učebnic, vyzvedávání/rozdávání vysvědčení a další).

Mgr. Bc. Josef Roušar, ředitel školy