Všichni zaměstnanci se 27. 11. zapojí do stávky

_______________________________________________________________________________________
Společné prohlášení vedení školy a odborové organizace ČMOS PŠ ZO ZŠ a MŠ Proseč

Všichni zaměstnanci ZŠ a MŠ Proseč se 27. 11. zapojí do výstražné jednodenní stávky. Tento den bude základní i mateřská škola zavřená v plném rozsahu (vč. školní jídelny a družiny).

Chápeme složitou ekonomickou situaci našeho státu a nutnost úspor, avšak nesouhlasíme s plánovaným rozpočtem v oblasti regionálního školství. Jsme přesvědčení, že tak velké šetření oblasti vzdělávání se nám do budoucna nemůže vyplatit.

 

Nesouhlasíme zejména s:

  • Snížením PHMAX (maximálním stanoveným počtem hodin).

           Toto snížení bude znamenat:

  • zrušení či velké omezení inovativních postupů výuky, které jsme v minulých letech s  v naší škole zavedli (např. tandemová výuka, kontinuální podpora nově přijatých učitelů, dělení dětí do méně početných skupin na výuku jazyků a dalších předmětů apod.), 

  • nemožnost poskytovat individuální podporu všem dětem (zvýší se počty dětí ve třídách),

  • kritický úbytek kapacit pro práci s talentovanými dětmi a dětmi se speciálními  vzdělávacími potřebami.

  • Parametrizací asistentů pedagogů, která bude pro naši školu znamenat výrazné omezení počtu asistentů. V konečném důsledku půjde o výrazné zhoršení podmínek vzdělávání všech dětí. 

  • Nedostatkem financí na nepedagogické pracovníky (školní psycholog, IT správci, školník, uklízečky, kuchařky, administrativní pracovníci – účetní apod.), bez kterých chod školy nelze zajistit.

  • Nedostatkem prostředků (velké snížení finančních prostředků) na nákup pomůcek a  nových učebnic, s omezením ONIV – ostatních neinvestičních výdajů, tedy snížením objemu peněz na školní pomůcky, plavání, exkurze, nebo školení pedagogů. 

  • Přesunem části ONIV (nemocenské) do nadtarifních složek platu určených na ohodnocení učitelů – třídnictví, osobní  příplatky, odměny, což bude znamenat velké omezení možností individuálního ocenění práce jednotlivých učitelů.

 

Pokud navrhované změny v kapitole školství opravdu budou realizovány, znamená to navrácení našeho školství o několik desítek let zpět. Takové školství pro naše děti nechceme. Peníze do školství nejsou výdaji, ale investicí do budoucnosti našich dětí, naší země. Nestávkujeme za sebe, ale za všechny naše/vaše děti! “Nešťastný jest národ ten, kde vzdělání je chudou “prioritou”.

(Jan Amos Komenský)

 

Dopis rodičům od ředitelky ze dne 17.11.2023

Vážení rodiče,

jistě jste z médií již slyšeli o stávce, kterou školské odbory plánují na 27. 11. Aktuální situace je samozřejmě jedno z hlavních témat i u nás ve škole. Začátkem minulého týdne odborová organizace svolala schůzi všech zaměstnanců, kde jsme se tomuto tématu věnovali a společně diskutovali o vládou navrhovaných škrtech v rozpočtu školství. Opravdu nás všechny trápí následující body:

Snížení počtu odučených hodin 

V naší škole maximálně využíváme možnosti dělit třídy na menší skupiny nebo vyučovat třídu v tandemu dvou pedagogů. Vidíme v tom velký smysl- efektivnější vzdělávání, možnost využívání inovativních metod a forem výuky i její větší individualizaci. Dělíme žáky do menších skupin na výuku nejen cizích jazyků a informatiky, nabízíme volitelné předměty, můžeme lépe podpořit žáky nadané i ty, kteří potřebují větší dopomoc. Navrhované snížení by pro naši školu znamenalo snížení o více než 20 takových hodin za týden. Naprosto nepředstavitelné snížení odučených hodin je navrženo pro střední školy (15 % SŠ, na ZŠ 6 %), v jejich případě jsou ohroženy nejen volitelné předměty, ale dokonce i odborné výcviky. 

Chybějící peníze na nepedagogické pracovníky

Kdo jsou nepedagogičtí pracovníci ve školách? Všichni ti, bez kterých nemůže škola fungovat stejně jako bez pedagogů - páni školníci a správci IT, paní uklízečky, kuchařky, ekonomky a další. V současném návrhu chybí peníze na 17 tisíc těchto pozic! Nedovedu si představit, že přijdeme byť jen o část úvazku některého z našich nepedagogů. Naopak v nekonečné administrativě a na našich rozlehlých školní budovách a pozemcích bychom měli práci i pro další. A navrhované snížení jejich platů o 2 %? Paní uklízečka před důchodem nedosáhne v současném tabulkovém platu ani na 19 tisíc hrubého. Nemám, co dodat :(

Parametrizace asistentů pedagoga

Za vznešenou myšlenkou “jistoty” pro asistenty pedagogů, kteří by byli škole pevně přiděleny podle předem stanovených parametrů, se skrývají vysoké škrty v asistentských úvazcích. Na základě tohoto opatření bychom i my přišli o velkou část asistentek pedagogů. Naše škola dlouhodobě a dobře pracuje s dětmi, které mají speciální vzdělávací potřeby. Většina našich asistentek ve škole působí již dlouho a stala se důležitou oporou pro tyto žáky i učitele. Navrhované  omezení by mělo negativní dopad na všechny - na žáky, kteří by o podporu asistentek přišli, ale i na ostatní žáky, protože učitel bude muset žákům se speciálními vzdělávacími potřebami věnovat mnohem větší pozornost, v podstatě bude vykonávat práci za chybějící asistenty. V neposlední řadě to bude mít dopad i na učitele, kteří pokud budou chtít všem žákům poskytnout to, co potřebují, nebudou schopni takovéto nasazení dlouho vydržet. Tato vážná situace hrozí jak v ZŠ, tak i v MŠ.

Snížení objemu peněz na školní pomůcky, plavání, exkurze, školení pedagogů…

V návrhu vlády je také plánováno snížení této položky o dalších více než 12%. Už v současnosti jsme na polovině sumy, kterou jsme dostávali před 2 lety. Takže jsme odkázáni na získávání všemožných dotací a grantů - neskutečného papírování s nejistým výsledkem. Stojíme před otázkou, jak příští rok zaplatíme plánované akce, z čeho…? Pravděpodobně nám nezbyde nic jiného, než vše z našeho vzdělávacího plánu vyškrtnout. Budeme sedět ve škole a povídat si o tom, jak reálně vypadá to a ono. Ale jinak jsme pokrokoví, máme přece nové IT, tak si o tom můžeme pustit film nebo se někam podívat prostřednictvím virtuální prohlídky :( 

Počty a platy učitelů

Tak o platech učitelů to v současné chvíli opravdu není, i když to tak mnohá média a vysocí politici prezentují: “Co ti učitelé chtějí, jako jedni z mála dostanou přidáno a ještě chtějí stávkovat?” I toto bych ráda uvedla na pravou míru. To, že učitelé zdaleka nedosáhnou na zákonem stanovených 130% průměrného platu, dokonce ani na prezentovaných 113%, je jasné. Ve zmíněných 113 % je počítáno i s penězi na nadtarifní část platů učitelů, kam ony peníze mají přibýt. Nepřibydou do “tabulkových” platů. Dobře to vláda vymyslela. Je jasné, že bude vše na nás, ředitelích. Z těchto peněz budeme muset zajistit dorovnání vyplácené nemocenské, platů nepedagogů i ostatních pedagogů - asistentky pedagoga, vychovatelky ve školní družině, školní psycholožky. Ani s těmito pedagogy nejen že se nepočítá v navýšení platů jako u učitelů, počítá se dokonce s 2% snížením jejich platů. Jsme jeden tým a nedovedu si představit, že navýšíme platy učitelů na úkor našich dalších kolegů. 

A také informace, že pedagogických pracovníků v posledních letech rychle přibývá. Ano, přibývá a důvody jsou jasné. Obecně přibývá počet dětí, žáků, studentů. Také byla zrušena velká část speciálních škol a žáci těchto škol přešli do běžných škol, kde mají mít podporu od asistentů pedagoga. A také školy reflektovaly vizi Strategie 2030+ (jeden ze základních dokumentů MŠMT, který byl dlouze připravován a troufám si říct, že dobře), tz. individualizaci ve výuce, inovativní výukové formy a metody, dělení do menších skupin díky možnosti navýšení počtu odučených hodin, podporu nadaných i inkludovaných žáků, pozice školních psychologů a speciálních pedagogů... Prostě vše již výše zmíněné. A nyní je nám vyčítáno, že to děláme špatně? Že takto to nejde, stojí to moc peněz? Takto vypadá promyšlená koncepce našeho školství, priority naší vlády?!

Dnes mám vyjádření již od všech zaměstnanců školy. Pokud nedojde 21. 11. 2023 po jednání ministra školství s odbory ke změně plánovaných úspor ve školství, i naše škola, včetně mateřské, se stávky zúčastní. Zapojení do stávky podepsali všichni pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci školy. 

Všichni chápeme složitou ekonomickou situaci našeho státu a nutnost úspor. Mrzí nás a jsme si vědomi i komplikací, které by případná stávka znamenala pro Vás rodiče. Nemůžeme však souhlasit s plánovanými změnami. Věříme ale, že z podrobněji rozepsaných důvodů uvedených výše pochopíte, že nestávkujeme za sebe, ale za všechny naše/vaše děti! Pokud navrhované změny v kapitole školství opravdu budou realizovány, znamená to navrácení našeho školství o několik desítek let zpět. Takové školství pro naše děti nechceme. Peníze do školství nejsou výdaji, ale investicí do budoucnosti našich dětí, naší země.

ČESKOMORAVSKÝ ODBOROVÝ SVAZ PRACOVNÍKŮ ŠKOLSTVÍ

 

logo stavky