Nově má každé oddělení školní družiny svůj zvonek. 

 Družina 1 - vychovatelka Jitka Jeřábková

Družina 2 - vychovatelka Michaela Macháčková, DiS.

 

zvonek druina