Vážení rodiče,

aktivně řešíme situaci se změnami v nových jízdních řádech. Nejhorší situace nastala u ranního autobusu od Budislavi, kdy jeho příjezd je 8:07 do Proseče. Došlo i ke zrušení odpoledních spojů na Zderaz, kdy mezi 12:45 a 15:15 nejede žádný spoj. Také spoj, který se nám začátkem minulého školního roku směrem na Nové Hrady povedlo vykomunikovat, je zrušen. Za tyto spoje budeme dále bojovat, bohužel ale dříve než 1. 10. ke změně nedojde, viz odpověď níže:

 

Vážená paní ředitelko,

důvodem omezení/provozních změn spojů od 1. 9. 2022 je kritický nedostatek řidičů, který už v červnu vedl ke zcela nekoordinovaným a neavizovaným odřeknutím spojů, což se ukázalo jako fatální problém. Už od 1. 8. jsme se tak s Pardubickým krajem snažili jít cestou, že jsme důkladně zrevidovali 100% dostupné kapacity a oslovili všechny možné spolupracující dopravce v celém kraji, ale spoje, které se ani takto nepodařilo na 100% pokrýt, jsme se rozhodli raději systémově omezit, aby se s jistotou zajistilo vše, co je v jízdních řádech.

Školní spoje ráno i odpoledne jsme snažili zachovat s minimálními možnými změnami, tak aby byl včasný dojezd do škol narušen co nejméně. Bohužel v některých případech to zcela možné nebylo.

Každopádně rozhodně nejde o konečné rušení/změnu. Jakmile se podaří zajistit další řidiče, tak budou tyto spoje z prvních, které budou zajištěny - předpokládáme, že do poloviny září budeme znát nárůst kapacit, a zvážíme k 1. 10. 2022, které spoje bude možné mezi prvními obnovit. Dříve než k 1. 10. bohužel změna jízdního řádu zřejmě nebude možná.