Vážení rodiče,

 zasílám Vám informace ze školní jídelny (dále jen „ŠJ“).

Na školní rok 2022/2023 je opět nutné nahlásit datum 1. obědu (zda půjde dítě na oběd 1. 9., 2. 9. 2022, nebo jiný den). A to buď osobně, telefonicky, nebo emailem ondrackova.j@zsprosec.cz. Na další měsíce jsou obědy přihlašovány automaticky podle Vámi zvoleného rozpisu.

Stravovací zvyklosti, které měl v letošním školním roce strávník nastavené, neplatí pro školní rok 2022/2023, je nutné nahlásit nové. Nezaplacené obědy nelze přihlásit! Platby za stravné poukazujte nejpozději do 25. 8. 2022 na účet ŠJ u Poštovní spořitelny, číslo účtu je 238174668/0300.

Ceny obědů (měsíčně): 7 - 10 let 520,- Kč 26 Kč / 1 oběd
                                        11 – 14 let 560,- Kč 28 Kč / 1 oběd
                                        15 a více let 640,- Kč 32 Kč / 1 oběd

V souvislosti s nárůstem cen potravin a se stále se zvyšujícím důrazem na kvalitu školního stravování, jsme nuceni přistoupit k navýšení cen stravného od 1. září 2022.

Nebude-li platba na stravování poukázána v daném termínu, má ŠJ právo vyloučit žáka ze stravování. Každou změnu, tzn. přihlášky, odhlášky, účtu pro vrácení přeplatků, změnu stravovacích dnů, přerušení stravování, je třeba osobně nebo telefonicky sjednat v kanceláři ŠJ. Další potřebné informace podá vedoucí ŠJ Jana Ondráčková na tel. 469 321 115, mob. 773 901 885.

 

S pozdravem a přáním hezkého dne.
 
Jana Ondráčková, vedoucí stravování
Základní škola a mateřská škola Proseč
Rybenská 260, 539 44 Proseč 
IČO: 75018772
tel. 469 321 115