Preventivní antigenní testování a trasování ve školách od ledna 2022

testovani leden2022

Zobrazit jako PDF

Text na letáku:
Vážení rodiče, od ledna pokračuje preventivní antigenní testování ve školách. Od 3. do 16. ledna se testuje dvakrát týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek. Od 17. ledna pak probíhá testování jednou týdně, a to v pondělí. Testování se týká dětí a žáků, jak neočkovaných,tak očkovaných i těch, kteří prodělali nemoc. V případě, že dítě nepodstoupí toto testování, je třeba, aby během celého dne mělo nasazenou roušku. Pokud je starší 15 let, nosí respirátor.

Co dělat, pokud má vaše dítě pozitivní antigenní test?

Pokud vyjde vašemu dítěti antigenní test pozitivní, není třeba kvůli žádance kontaktovat praktického lékaře. Škola vás bude informovat,
jakým způsobem bude vašemu dítěti vystavena žádanka. Existují dvě možnosti:

  1. Dostanete SMS zprávu s číslem eŽá-danky. Po obdržení této zprávy půjdete
    na libovolné odběrové místo, kteréprovádí PCR testy na základě žádanky.U některých míst je třeba nejdříverezervovat termín.

  2. Dítě dostane od školy písemné potvrzení o pozitivním výsledkuantigenního testu. Toto potvrzení donesete na libovolné odběrovémísto, které provádí PCR testy na základě žádanky. U některýchmíst je třeba nejdříve rezervovat termín. Potvrzení, kteréobdržíte od školy, není certifikátem použitelným pro přístup keslužbám a akcím nebo pro cestování.

 

Seznam odběrových míst PCR testů najdete na: https://crs.uzis.cz

Co dělat, pokud je výsledek PCR testu pozitivní?
Pokud je výsledek PCR testu vašeho dítěte pozitivní, kontaktujte praktického lékaře pro děti a dorost. Následně vás bude

kontaktovat krajská hygienická stanice nebo budete vyzváni k sebetrasování.
Nově platí povinnost nahlásit škole pozitivní výsledek PCR testu vašeho dítěte, ať už se jedná

o testování ve škole nebo například nákazu v rámci rodiny.

 

Co se stane, když vyjde spolužákovi pozitivní antigenní test?
Pokud se tak stane během pondělního testování, pozitivní dítě se již nezúčastní výuky. Ostatní ve škole zůstávají.

Pokud je některý z žáků pozitivní v rámci čtvrtečního antigenního testování, nastupuje celá třída tzv. režim test-to-stay. To znamená, že každý den podstoupí všichni
spolužáci antigenní test, a to až do doby, kdy původně antigenně pozitivní dítě obdrží negativní výsledek PCR testu. Pro celou třídu v tu dobu platí speciální režimová
opatření – nošení roušky u žáků mladších 15 let, nošení respirátoru u starších 15 let, oddělená toaleta, při jídle rozestup alespoň 1,5 metru od ostatních a děti jsou

oddělené od dalších žáků.

 

Co bude následovat, když se vaše dítě potká ve škole

s pozitivním na covid-19?

Vaše dítě se může ve škole potkat s žákem, kterému vyšel pozitivní výsledek PCR testu. Pokud škola předá všechny potřebné informace
krajské hygienické stanici, dostanete SMS zprávu, která bude obsahovat číslo eŽádanky, nařízení karantény a instrukce k PCR testu.

Už není třeba sebetrasování, ani neočekávejte telefonát z trasovacího centra.
Pokud se něco nepovede nebo byl kontakt mimo školu, dostanete SMS zprávu s výzvou k sebetrasování.
V takovém případě prosíme, využijte možnost sebetrasování, významně tím urychlíte celý proces.