Informace pro rodiče žáků v kontaktu s covid pozitivní osobou – Základní škola a mateřská škola Proseč, 8. třída

Váš syn/dcera byl/a ve škole ve styku s osobou covid pozitivní, proto je mu/jí nařízena karanténa po dobu minimálně sedmi dnů, maximálně 14 dnů ode dne posledního kontaktu (5. 11. 2021) s pozitivně testovanou osobou, tj. minimálně do 12. 11. 2021 včetně, maximálně do 19. 11. 2021 včetně.  Délka karantény se řídí dle informací níže:

Osoby, kterým bylo nařízeno karanténní opatření, podstoupí v rozmezí 5. – 7. dne od posledního kontaktu (5.11.2021) s pozitivně testovanou osobou RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2.  Po obdržení negativního výsledku RT-PCR testu se u osob, které nejeví klinické příznaky onemocnění COVID-19, karanténní opatření ukončí, ale nejdříve po uplynutí sedmi dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, tj. karanténa trvá do 12. 11. 2021 včetně.

Na základě negativního PCR testu, provedeného dříve než 5. den od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, nelze karanténu ukončit.

V případě, že osoba v průběhu nařízených karanténních opatření nepodstoupí RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2, ukončí se karanténa této osoby, v případě, že nejeví klinické příznaky onemocnění COVID-19, po 14 dnech od posledního kontaktu, tj. karanténa bude trvat do 19. 11. 2021 včetně.  V případě, že se v době nařízených karanténních opatření u osoby objeví klinické příznaky onemocnění COVID-19, je povinna podstoupit RT-PCR test.

Osoby, kterým bylo nařízeno karanténní opatření a nestihnou podstoupit RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 v rozmezí 5. – 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, mohou tento test podstoupit i v dalších dnech nařízeného karanténního opatření, tzn. 8. den a později.  Po obdržení negativního výsledku RT-PCR testu se u osob, které nejeví klinické příznaky onemocnění COVID-19, karanténní opatření ukončí.

O nařízení karantény informujte praktického lékaře pro děti a dorost. Dětského lékaře kontaktujte též v případě výskytu klinických příznaků/potíží.

Tímto informuje Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, prostřednictvím ředitelky základní školy, o karanténě.

 

Elektronická žádanka na RT-PCR test bude vystavena pracovníky externího call-centra v rámci trasovacího telefonického hovoru nebo v rámci vyplnění sebetrasovacího formuláře v systému chytré karantény. Zákonní zástupci dětí se následně dostaví s dětmi do laboratoře, která provádí vyšetření na Covid-19 (rodiče si sami rezervují termín ve vybraném odběrovém místě, přes webové stránky), kde bude při testu předložena kartička pojišťovny dítěte a sděleno jeho rodné číslo.  Laboratoř si žádanku vygeneruje sama ze systému již zadaných žádanek.

V době karantény je nutné:

1) zdržovat se pouze v místě bydliště a omezit styk s ostatními osobami;

2) sledovat svůj zdravotní stav, průběžně si měřit tělesnou teplotu (2x denně – ráno a večer), a při objevení se některého z klinických příznaků – zvýšená teplota (nad 37 °C) až horečka (nad 38 °C), kašel, dušnost, dýchací obtíže, bolest v krku, bolest hlavy, svalů, bolest kloubů, rýma, ztráta čichu nebo chuti, průjem, zvracení – oznámit tuto skutečnost neprodleně distanční formou (tj. telefonicky/e-mailem), svému praktickému lékaři a řídit se jeho pokyny;

3) po dobu karantény

a) vykonávat činnosti, které jsou běžnou součástí života, tak, aby se riziko šíření infekčního onemocnění minimalizovalo – zejména přísně dodržovat pravidla osobní hygieny, provádět časté mytí rukou mýdlem a vodou, příp. používat dezinfekční prostředek na bázi min. 70% alkoholu, nebo dezinfekční prostředek s plně virucidním účinkem (tj. účinný i na viry) dle návodu na etiketě výrobku, používat výhradně papírové kapesníky na jedno použití, vyhnout se v mezích možností úzkému osobnímu kontaktu s ostatními osobami,

b) provádět průběžně ohniskovou ochrannou dezinfekci v domácnosti dezinfekčními prostředky s plně virucidním účinkem, a to dle návodu na etiketě výrobku.

 

Bezodkladnost výše uvedených opatření je důležitá z důvodu možného ohrožení zdraví širšího okruhu obyvatel infekčním onemocněním, neboť při nerespektování opatření by se osoba podezřelá z nákazy mohla stát zdrojem nákazy a mohla by sama infekční onemocnění dále šířit.


Vážení rodiče,
vzhledem k tomu, že žáci 8. ročníku přišli do kontaktu s covid pozitivní osobou, zůstává část žáků v karanténě. Podrobnější informace pošleme během zítřka s pokyny od krajské hygienické stanice na rodičovské emaily a budou přidány k aktualitě "Karanténa 8. třída".  Žáků, kteří jsou očkovaní, mají potvrzení o prodělaném Covid-19 nebo nebyli minulý týden od 2. do 5. 11. ve škole, se karanténa netýká a pokračují v prezenční výuce. Informace o tom, do které skupiny vaše dítě spadá a další informace najdete ve školním mailu vašich dětí.


Na středu 10. 11. 2021 bude pro žáky v karanténě práce na domácí přípravu zadána na webové stránky školy pod odkazem na 8. B. Podle rozvrhu 8. B bude pokračovat výuka po celou dobu karantény. Od čtvrtka budou probíhat i videokonference podle rozvrhu, který bude během zítřka zveřejněn na webu školy. Žáci, kteří budou pokračovat v prezenční výuce ve škole, se budou učit podle rozvrhu 8. A.

 

Žáci, kteří budou v karanténě, mají automaticky odhlášené obědy. Nárok na dotované obědy ale samozřejmě mají, proto pokud o ně máte zájem, přihlašte si je individuálně.

 

Přeji všem co nejklidnější dny v této bláznivé době.

 

Mgr. Romana Pešková