Dobrý den, 

naše škola má vzdělávací program Škola mnoha možností - škola mnoha nadání. Hledáme možnosti, jak rozvíjet nadání žáků v nejrůznějších oblastech. Od 1. listopadu nabízíme možnost těchto zaměření:

1) Pro oblast přírodovědného nadání, případně zájmu dětí o přírodu a chuti dozvědět se něco nového, nabízíme kroužek Koumáci pro 4. - 7. ročník - přírodovědná oblast. Kroužek bude zaměřen na přírodovědno-chemické pokusy, které budou probíhat hravou a zábavnou formou.

Vedoucí: Mgr. Andrea Boháčová a Bc. Markéta Binková

 

Termíny:

4. - 5. třída: čtvrtek 13:30 - 14:15 h

6. - 7. třída: pondělí 14:00 - 14:45 h

2) V humanitní oblasti nabízíme Vašim dětem možnost rozvíjet své schopnosti v oblasti tvůrčího psaní. Tento kroužek je určen pro všechny, kteří rádi čtou, zkouší si psát vlastní texty, nebo se to chtějí naučit. Pronikneme do tajů literárního světa, do krajin fantazie.

Vedoucí: Mgr. Lenka Tomášková

Termín:

3. - 5. třída: Pondělí - 14:00 - 14:45  

Přihlášky děti dostaly ve škole, popř. je možné si je stáhnout zde: Koumáci 1 a Koumáci 2.

Těšíme se na společná setkávání!