Ve dnech 24. a 29. 9. proběhly doplňovací volby do školské rady.

Kandidáti, kteří byli nominováni rodiči, získali tento počet hlasů:

Ing. Eva Daňková                       93

Ing. Martin Roušar                    27

Mgr. Magdaléna Vašíková       47

Kandidát s nejvyšším počtem hlasů, Ing. Eva Daňková, se stává členem školské rady.

 

Děkuji všem kandidátům za chuť spolupodílet se na dalším rozvoji školy a zákonným zástupcům za účast ve volbách.

Také děkuji  volební komisi a všem, kteří věnovali svůj čas řádnému průběhu voleb.