Vážení rodiče,

V tabulce níže naleznete nabídku kroužků na letošní školní rok 2021/2022. Je nutné, abyste se přihlásili vždy na Googlu pod školním žákovským e-mailem (návod). V dotazníku zde vyplňte do středy 15. 9., o jaký kroužek má vaše dítě zájem. Činnost většiny kroužků bude probíhat od října do května (pokud vedoucí kroužku neurčí jinak).

Poplatek za kroužky lze platit prostřednictvím účtu na každé pololetí, a to vždy do 15. dne po zahájení kroužku v daném pololetí, nebo jednorázově na celý školní rok. Pokud nebude poplatek včas uhrazen, je dítě z kroužku automaticky vyloučeno. Pokud kroužek z důvodu protiepidemiologických opatření bude pozastaven, přeplatek bude vrácen.

 Číslo účtu je 1145245329/0800, variabilní symbol platby začíná číslem X (což je číslo uvedené níže v tabulce pro každý kroužek) a dále pokračuje stejným číslem jako je variabilní symbol pro platby za obědy.

Připomínám možnost pojištěnců VZP (a možná i dalších pojišťoven) čerpat příspěvek až 800 Kč na pravidelné pohybové aktivity. Podrobné informace naleznete na webových stránkách vašich pojišťoven.

Předem děkuji za vaši součinnost.

Mgr. Romana Pešková

Název (vedoucí kroužku)RočníkDen a časCena za pololetí
Prosečský dřeváček
(Mgr. Dagmar Smělá)
1. - 3. Pondělí
13:00 - 13:45
300 Kč (x = 35)
Prosečský dřeváček
(Mgr. Dagmar Smělá)
4. - 6. Pondělí
14:00 - 14:45
300 Kč (x = 35)
Kroužek technických dovedností a her
(Mgr. Pavel Stodola)
3. Pondělí
13:00 - 14:30
400 Kč (x = 40)
Kroužek technických dovedností a her
(Mgr. Pavel Stodola)
4. - 5. Pátek
12:15 - 13:45
400 Kč (x = 40)
Robotický kroužek
(Mgr. Pavel Stodola)
6. - 9. Středa
14:00 - 15:30
400 kč (x = 50)
Sportovní a pohybové hry
(Mgr. Jan Stodola)
1. - 5. Středa
14:00 - 15:00
300 Kč (x = 80)
PHP a tvorba webu
(Samuel Mészáros)
6. - 9. Pondělí
14:00 - 15:00
300 Kč (x = 60)
Florbal
(Ondřej Laška - FbC Skuteč)
1. - 5. Pondělí
15:30 - 17:00
Cenu určí FbC
Florbal
(Ondřej Laška - FbC Skuteč)
6. - 9. Pondělí
17:00 - 18:30
Cenu určí FbC
Hasičský kroužek
(Richard Nekvinda)
1. - 9. Čtvrtek
15:00 - 17:30
Cenu určí SDH
Taneční skupina Mitrix
(Michaela Vostrčilová, DiS.)
1. - 2. Pátek
15:00 - 16:00
600 Kč (x = 70)
Taneční skupina Mitrix
(Michaela Vostrčilová, DiS.)
3. - 5. Pátek
16:00 - 17:00
600 Kč (x = 70)
Taneční skupina Mitrix
(Michaela Vostrčilová, DiS.)
6. - 9. Pátek
17:00 - 18:00
600 Kč (x = 70)
Trampolíny
(Zuzana Hromádková)
6. - 9. Středa
14:30 - 15:15
900 Kč (x = 90)
50 Kč/lekce