Ve škole proběhne preventivní screeningové testování žáků s frekvencí 3 krát po sobě. 

První test se provede 1. září, další 6. a 9. září. Prvňáčci se budou testovat po ukončení slavnostního zahájení za přítomnosti zákonného zástupce. Preventivního testování nejsou povinni se podrobit žáci, kteří mají řádně dokončené očkování nebo neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci COVID-19, o čemž předloží potvrzení. Žák může také doložit negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

Žák je povinen informovat školu, pokud absolvoval cestu do zahraničí v posledních 14 dnech do zemí s nízkým, středním, vysokým, velmi vysokým a extrémním rizikem výskytu onemocnění COVID-19 a je povinen předložit výsledek testu (podle pravidel RT-PCR nebo antigenní test).
Testovat se bude antigenními testy zn. GENRUI.

Pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest od 1. září 2021:

Žáci s negativním výsledkem testu, plně očkovaní žáci nebo žáci po prodělané nemoci:

  • ve třídách bez ochrany dýchacích cest
  • ve společných prostorách školy, tj. chodby, toalety, šatny, jídelna (mimo vlastní konzumace jídla) s rouškou nebo respirátorem
  • běžná účast na tělesné i hudební výchově včetně zpěvu

Žáci, kteří odmítnou testování a nedoloží svou bezinfekčnost:

  • po celou dobu pobytu ve škole (i při výuce) s rouškou nebo respirátorem
  • při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů musí dodržovat rozestup od ostatních 1,5 m
  • při tělesné výchově nesmí cvičit ve vnitřních prostorech, při hudební výchově nesmí zpívat

 

Žákům, kteří odmítnou testování, nedoloží svou bezinfekčnost a odmítnou po celou dobu pobytu ve škole (i při výuce) nosit roušku nebo respirátor nemůže škola v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví umožnit osobní přítomnost na vzdělávání či poskytování školských služeb. Distanční výuka pro tyto žáky nebude školou zajišťována.

Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování.

Žáci a ostatní osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.

manuál MŠMT