Vážení rodiče, milí žáci a přátelé školy,

máme za sebou originální a ne lehký školní rok, kdy jsme se všichni museli vyrovnat s neobvyklými situacemi. Rok, který byl v mnoha ohledech extrémní. Dostali zabrat všichni. Rodiče, žáci i zaměstnanci školy. Všichni jsme unaveni, a tak se jistě každý z nás těší na dobu letních dovolených.

I letos proběhl školní rok převážně doma u počítačů a jiné digitální techniky, i když jsme ho prezenčně zahájili v dobré víře, že ve škole zůstaneme po celý školní rok. Chvíli jsme se ve škole učili… Přechod na online výuku byl o něco jednodušší, již jsme věděli, do čeho jdeme. Úkoly distanční výuky byly vždy zadány na celý týden na webu školy, probíhaly videokonference a vypracované úkoly žáci odevzdávali v Google učebně. Pro zdárný průběh distanční výuky jsme k zapůjčení domů žákům připravili počítače či notebooky.
Dotazník společnosti SCIO „Distanční výuka“ nám ukázal, jak distanční výuku vnímali žáci, rodiče i učitelé. Pro žáky je distanční výuka náročná, chybí jim kontakt se spolužáky, ale i učiteli. Velice kladně byly hodnoceny třídnické hodiny, při kterých se alespoň na chvíli mohli nejen vidět, ale i promluvit si společně spolužáci se svými třídními učiteli. Distanční výuka klade nároky na samostatnost, odpovědnost, time management, ale i tvořivost, trpělivost a schopnost čelit problémům. Vyučující se snažili do svých videohodin zařazovat moderní webové zdroje a aplikace, aby žákům výuku zpestřili, ale také je motivovali k další práci. Zejména žáci 2. stupně se zapojovali do online konzultací s dovysvětlováním a procvičováním nového učiva. Byla využívána i možnost online konzultací ohledně práce s počítačem.

Ráda bych poděkovala všem rodičům, kteří dokázali své děti podpořit a věnovat jim svůj čas. Díky za velmi dobrou spolupráci, obětavost, trpělivost a kreativitu, se kterými jste přistupovali k povinnostem, které na Vás spadly v průběhu uzavření školy. Máte můj obdiv.

Děkuji rovněž pedagogům, kteří v době distanční výuky spoustu času věnovali hledání vhodných, zajímavých, nevšedních a poutavých učebních zdrojů, hojně se účastnili dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků díky volně dostupným webinářům, večery trávívali nad opravováním odevzdaných prací, věnovali se nejen dětem „na obrazovce“, ale také dětem svým vlastním, o které bylo potřeba se postarat.

Milí žáci, i Vám patří velký dík za snahu, pracovitost a ochotu při plnění všech úkolů prezenční i distanční výuky. Zvládli jste to!

Děkuji všem provozním zaměstnancům, kterým jejich práci komplikovala vládní nařízení.

V letošním školním roce jsme si vyzkoušeli možnost individuálního vzdělávání slovenských žáků. Pro obě strany to bylo obohacující. Spokojenost se spoluprací s naší školou vyjádřila ředitelka slovenské vzdělávací instituce Edulienky, PaedDr. Diana Füry, Ph.D. Cituji z e-mailu, který mi zaslala:

„Chcela by som Vám poďakovať za možnosť byť súčasťou Vašej školy v priebehu uplynulého roka. Keďže sme neboli ešte v sieti škôl a nemali sme na Slovensku legislatívne schválenú možnosť individuálneho vzdelávania na 2. stupni základných škôl, česká škola bola pre nás jedinou možnosťou ako zabezpečiť, aby deti z druhého stupňa mohli byť aj tento rok v Edulienke. Som rada, že ste boli otvorení tejto spolupráci. Ešte raz veľká vďaka.
Spolupráca pedagógov ako aj celkové zabezpečenie boli zo strany Vašej školy profesionálne. Boli ste ochotní venovať čas pedagógom aj deťom z Edulienky, trpezlivo konzultovať a odpovedať na všetky naše otázky.
Prajem všetkým pedagógom a deťom zo ZŠ Proseč krásne leto. Väčšina z nás uvíta možnosť oddýchnúť si a nabrať sily a energiu do ďalšieho školského roka, do ktorého vykročíme už ako Súkromná základná škola Edulienka.“

V květnu bylo postupně všem našim žákům umožněno společné prezenční vyučování pod podmínkou testování a používání respirátorů či roušek. Do školy se rádi vrátili žáci i učitelé. Kombinací distanční samostatné práce, online a prezenční výuky se podařilo probrat většinu učiva v jednotlivých ročnících a připravit žáky na přijímací řízení na střední školy. Také jsme se mohli těšit z aktivit spojených s koncem školního roku.

Během května proběhla změna ve vedení školy. Touto cestou bych chtěla poděkovat Mgr. Bc. Josefu Roušarovi za vše dobré, co pro naši školu udělal.

Všichni jsme se za uplynulý rok naučili něco nového, dozvěděli jsme se mnohé o nás samých, co zvládneme, co dokážeme, k čemu potřebujeme radu a pomoc ostatních. A to se nám v životě neztratí.

Prázdniny jsou tu, tak si je všichni užijme, odpočiňme si, načerpejme nové síly a nová odhodlání. Přeji všem vydařené prázdniny a 1. září na shledanou ve škole.

Mgr. Alena Zvárová, pověřena vedením agendy ředitele školy