Ve dnech 13. – 14. května na naší škole probíhala tematická inspekční činnost zaměřená na distanční výuku.

Inspektoři navštívili celkem deset vyučovacích online hodin na 1. i 2. stupni. V poinspekčním rozhovoru ocenili příjemnou a milou atmosféru v hodinách, pěkné vztahy mezi učiteli a žáky, velmi dobrou vzájemnou komunikaci, podporující přístup pedagogů (učitelů i asistentek pedagoga), využívání mnoha aplikací, mezipředmětové vztahy, maximální názornost, činnostní výuku, zaměření výuky do praxe, skupinovou výuku. Líbila se jim práce s grafickým tabletem. Velmi ocenili nastavení vzájemných hospitací ve výuce a tandemovou výuku. Zaujalo je formativní hodnocení žáků, ale i sebehodnocení. Bylo vidět, že v Google prostředí se pohybujeme už dlouho, kladně hodnocena je funkční podpora ICT koordinátora. Líbily se jim naše webové stránky, které jsou dle jejich názoru přehledné a informativní. Na naší škole je velmi dobře stanoven počet synchronní a asynchronní výuky, daří se pracovat i se slabšími žáky a motivovat je, aby pracovali lépe.

Všem pedagogickým pracovníkům bychom chtěly poděkovat za píli, ochotu učit se a stále zkoušet nové cesty, jak dětem usnadnit a zpestřit distanční výuku a také za pěkný přístup k dětem.

Děkujeme panu řediteli J. Roušarovi za přípravu a nastavení distanční výuky. Inspekce potvrdila, že takto nastavená výuka nese ovoce.

Mgr. Alena Zvárová, Mgr. Zuzana Nováková