Naše škola je zapojena do projektu IMPLEMENTACE KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNU PARDUBICKÉHO KRAJE II,

který je spolufinancován Evropskou unií.

Reg. číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018321

implementace kraj pl

Bližší informace o projektu