Rozpočet 2021 schválený zastupitelstvem města Proseč 

Rozpočtový výhled 2021-2024 schválený radou města Proseč 

Rozpočet i rozpočtový výhled byly schváleny zastupitelstvem města Proseč 9. 12. 2020.