Do prvního ročníku školního roku 2020/2021 ZŠ v Proseči byli přijati tito žáci: SEZNAM.