pardubicky kraj logo logo prosec    zsmsprosec logo

 

Návaznost na projekt Řekněme NE (jednorázovým) plastům má i projekt Třídím, třídíš, třídíme. Na jeho realizaci jsme od Pardubického kraje získali 12 000 Kč, 5 150 Kč jsme zaplatili z provozní dotace od zřizovatele.

Dvojice děvčat, která se loňský rok účastnila s ekologicky zaměřeným projektem na mikroplasty Festivalu vědy a techniky, se spolupodílela na vzniku informačního letáku pro všechny spoluobčany o možnostech třídění odpadu v našem městě. Chtěli bychom tím připomenout, že kromě plastů, skla a papíru, můžeme v naší obci recyklovat žárovky, baterky, malé i velké elektrospotřebiče, textil, použitý olej, bioodpad, ale také využít služeb sběrného dvora. Součástí letáku je i mapa s aktualizovanými informacemi, kde je možné jaký tříděný odpad vyhodit, ale i fotografie prací žáků naší základní školy, které vznikly z vytříděného materiálu.

projekt tridim tridis tridime01 projekt tridim tridis tridime02

projekt tridim tridis tridime04 projekt tridim tridis tridime03