Naše škola získala v letošním roce finanční dotaci z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Cílem projektu je podpora předškolního a školního vzdělávání.

Projekt bude probíhat dva roky a celková částka 1 561 433 Kč bude využita v MŠ, ZŠ a ŠD. Z finančních prostředků tak budeme hradit např. práci asistentů, psychologa, doučování nebo další vzdělávání pedagogických pracovníků. 

2019 04 25 sablonyII