Do prvního ročníku školního roku 2018/2019 základní školy v Proseči byli přijatí tito žáci: SEZNAM.