Do prvního ročníku školního roku 2017/2018 základní školy v Proseči byli přijatí tito žáci: SEZNAM.