V souladu se zněním § 11 odst. 5 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění, byla z důvodů přerušení provozu školní družiny snížena úplata za školní družinu na měsíc březen. Přeplatky budou vráceny v ročním vyúčtování během hlavních prázdnin.

Po projednání se zřizovatelem bude v souladu se zněním § 8 odst. 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění,  přerušen provoz školní družiny z provozních důvodů po dobu hlavních prázdnin v termínu 29. 6. - 1. 9. 2024.