Žákovský parlament pořádá v úterý 21.3.2023 sbírku pro organizaci Život dětem. Život dětem je obecně prospěšnou společností, jejímž posláním je pomáhat vážně nemocným dětem, které jsou odkázány na domácí péči svých rodičů. Život dětem se snaží těmto dětem zpříjemnit život a umožnit lepší rehabilitační péči, ozdravné pobyty, hradí nejrůznější potřebné pomůcky.  K zakoupení bude baterka za 35 Kč, propiska a stylusy za 30 Kč a hlavolamy za 40 Kč.

Sbírka proběhne po 1. vyučovací hodině.

SKM C364e23031619080