Název projektu: Prosečský Talent 21

Program: Identifikace nadání a práce s nadanými a mimořádně nadanými dětmi a žáky v základních školách Pardubického kraje v rámci projektu Smart akcelerátor Pardubického kraje II

 

V červnu 2022  jsme ukončili projekt Prosečský Talent 21, který v naší škole běžel od  února 2021. S realizací konkrétních aktivit se však začalo až v říjnu 2021.  Od Pardubického kraje jsme získali finanční prostředky ve výši 300 000 Kč. Ty byly  využity mimo jiné na činnost  Klubu Koumáků nebo dlouhodobé badatelské projekty. Díky spolupráci s Technecium - Talent Centrum Průmyslu 4.0  jsme mohli realizovat setkání s odborníky jak u nás ve škole, tak i v terénu. V započatých aktivitách bychom rádi pokračovali i v letošním školním roce.